INFOTAVLE

Infotavlen er den første information spillerne møder, når de kommer til Disc Golf banen. Infotavlen er en guide til spillere og ikke mindst andre brugere af området. Infotavlen indeholder informationer om regler, banens udformning og generelle retningslinjer for disc golf. Infotavlen er placeret i en fremtrædende position i nærheden af banens første hul og ved alle parkens indgange, så andre brugere ligger mærke til det.

E-zink galvaniseret med pulverlakeret metal ramme i gul farve.

TEE-SKILTE

Tee-skilte er placeret i en fremtrædende position i umiddelbar nærhed af tee-stedet på hvert hul. 

Skiltene indeholder den nødvendige information omkring det hul, der skal spilles. Tee-skiltet oplyser hulnummeret, hullets par, længden af hullet, og særlige bemærkninger såsom bestemte kasteretninger, træer, buske, søer mm.

E-zink galvaniseret med pulverlakeret metal ramme i gul.

 – Installeres med beton eller jordskruer i jorden

Tee-skilt

da_DKDanish